ทำน้อยได้มาก ด้วย BCG Model

ทำน้อยได้มาก ด้วย BCG Model 1

BCG Model หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้าง จะสร้างความยั่งยืนได้หรือไม่ มาหาคำตอบกันในโพสต์นี้
ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่หลากหลายทั้งทางชีวภาพ และทางวัฒนธรรม ที่พร้อมมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาตามยุทธ์ศาสตร์ของโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนตามนโยบาย BCG Economy Model

เลือกหัวข้อย่อยที่อยากอ่าน Table of Content กดแสดง

โมเดลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทย  เปลี่ยนจาก

การลงมือทำมาก >>>แต่ได้ผลตอบแทน น้อย

เป็นการลงมือทำน้อย >> แต่ได้ผลตอบแทน มาก

ทั้งหมดนี้คือ การยกระดับเศรษฐกิจ 3 ส่วน แบบบูรณาการ

จะสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรได้มากแค่ไหน?

จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับเศรษฐกิจไทย?

หาคำตอบได้กับ BCG Economy Model 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ในคลิปด้านล่างเลย

 

BCG คืออะไร

BCG คือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน

BCG มาจากคำว่าอะไรบ้างน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้น

  • B = Bioeconomy หรือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
  • C = Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • G = Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว

B – Bioceconomy

Bioeconomy หรือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มีอะไรบ้าง?

คำตอบ  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นฐานที่ประเทศไทยเรามี เพิ่มผลสร้างมูลค่าได้หลากหลายวิธี  ซึ่งเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยมีมากกว่าคนอื่นๆ ในโลกใบนี้ นี่เลยเป็นจุดแข็งของประเทศไทย

C = Circular economy

C = Circular economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การใช้หมุนเวียน ทรัพยากรเปลี่ยนขยะอย่างไรให้มีราคา หมุนเวียนของที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเลือนกระจก ลดปัญหามลพิษ ออกแบบมาเพื่อการปรับตัวระยะยาว ช่วยแก้ปัญหาของโลกได้เป็นอย่างดี

G = Green economy

G = Green economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกพลังงานทดแทนต่อการผลิต เพื่อโลกที่ปลอดภัย ลดของเสียให้น้อยที่สุด สร้างความยั่งยืนให้โลก

BCG Model ก็คือ การทำธุรกิจแบบหมุนเวียน ใส่ใจโลก เราจะได้มีทรัพยากรให้ใช้ไปได้อีกนานๆ ชีวิตมนุษย์เราก็จะยั่งยืนขึ้น

BCG คืออะไรนับได้ว่า BCG Model เป็นกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้  และลดความเหลื่อมล้ำในธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันสามารถสร้างให้ประเทศไทย ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจบางสาขาระดับโลกได้อย่างแน่นอน

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเพิ่งเริ่มต้น หรือเพิ่งฟื้นจากวิกฤติโควิด-19  จะเป็นธุรกิจเล็ก ธุรกิจใหญ่ คุณก็สามารถนำโมเดลนี้ไปปรับใช้ได้กับธุรกิจคุณได้เช่นกัน รักษ์สร้างสุข ขอเป็นกำลังใจ และเชิญชวนให้ทุกท่าน มาร่วมกันเปลี่ยนธุรกิจให้เป็น BCG เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

#รักษ์สร้างสุข #Raksrangsuk
#BCG #BCGModel #PTT #ปตท #พลังงานสะอาด
#BioEconomy #CircularEconomy #GreenEconomy
#ความยั่งยืน #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
.
📌 ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ที่…
Facebook : รักษ์สร้างสุข https://www.facebook.com/raksrangsuk
YouTube : รักษ์สร้างสุข https://www.youtube.com/channel/UCqEu2Om2yMZbKOCRwpAqa1A
TikTok : รักษ์สร้างสุข https://www.tiktok.com/@raksrangsuk?lang=th-TH

 

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *