“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 57

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน

เพจไปเที่ยวกันgothaitogether ได้รับโอกาสอันดี ได้ไปเที่ยว บ้านศาลาดิน วิถีชุมชนคนมหาสวัสดิ์ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวสวนชาวไร่ มีกิจกรรมน่าสนใจ แค่ไหน น่าไปเที่ยวอย่างไร ไปเที่ยวกัน ครับ
“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 58 มาถึงกันช่วงเช้าก็เริ่มกิจกรรมดีๆทันที โครงการ “หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา” แจกหนังสือให้กับเด็กนักเรียน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 59 อธิบายภาพรวมเส้นทาง และฐานต่างๆในชุมชนบ้านศาลาดิน โดย คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 60 มอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดินให้แก่โรงเรียน พร้อมแจกชุดของขวัญให้เด็กนักเรียน
แจกหนังสือ ของใช้จำเป็นให้กับนักเรียน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 61
“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 62
“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 63 ล่องเรือไปปล่อยปลา ณ ท่าเรือวัดสุวรรณาราม

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 64 วัดสุวรรณาราม เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่เริ่มมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์ โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ เชื่อมต่อคลองบางกอกน้อยกับแม่น้ำนครชัยศรี ในปีพ.ศ. 2403 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ด้วยเหตุนี้ คลองมหาสวัสดิ์ จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คลองขุดแห่งศรัทธา”

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 65 ปล่อยปลาหน้าเขียง จำนวน 1,999 กิโลกรัม ถวายเป็นบารมีธรรมแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณท่าเรือหน้าวัดสุวรรณาราม

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 66 เรียนรู้วิถีไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน จากการฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของสวนผลไม้ และนาข้าวโดยป้าแจ๋ว (ปราชญ์ชาวบ้าน)

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 67 รับประทานอาหารว่าง เมี่ยงกลีบบัว

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 68 ครูบอยก็ไม่พลาด เมี่ยงกลีบบัว

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 69 อีกเอกลักษณ์หนึ่งของชาวสวนไทย พร้อมชมวิวทุ่งนาแบบ 360 องศา บนรถอีแต๋น แต่เสียดายไม่ได้ถ่ายทุ่งนาข้าวมา อีแต๋นซิ่งเหลือเกิน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 70 พื้นที่ปลูกบัวสัตตบงกช

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 71 เรียนรู้แนวพระราชดำริการทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากการฟังบรรยาย โดยป้าติ๋ว ในการทำนาบัวสัตตบงกช ปราชญ์ชาวบ้าน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 72 น้ำชาจากเกสรดอกบัว

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 73 ได้ลงมือทำ และเรียนรู้การพับดอกบัว

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 74 ได้ลงมือทำเรียนรู้การพับดอกบัว แบบต่างๆ

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 75
“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 76 ถวายดอกบัว และร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 77 ร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 78
“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 79 น้ำฟักข้าวทำเอง และปลูกเอง บ้านริมคลอง ที่บ้านศาลาดิน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 80 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เรื่องความพอเพียง จากการลงมือทำน้ำฟักข้าว โดยป้าจิ๋ม ปราชญ์ชาวบ้าน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 81 เป็นสินค้าที่ขายดี มีประโยชน์ ของแท้แน่นอน

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 82 การบูรณาการเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 83 สูตรและวิธีการทำข้าวตัง

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 84 ทอดให้สุกพองกรอบให้ได้ที่

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน 85 พร้อมแล้วที่จะโรยหมูหยอง และงาขาวงาดำ

#ไปเที่ยวกัน ^ _ ^ #Gothaitogether
#บ้านศาลาดิน #คลองมหาสวัสดิ์ #ตามรอยพระราชา #เกษตรผสมผสาน #ดอกบัว #ข้าวตัง#ฟักข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

เว็บไซต์ gothaitogether.com ใช้คุกกี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น