พระราชวังบางปะอิน ความงดงามแห่งอยุธยา

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน เที่ยวใกล้กรุง

“ อยุธยา ” เป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพ ที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์
โดยไม่ต้องค้างคืน จะขับรถส่วนตัวไปหรือเดินทางด้วยรถตู้ก็สะดวกสบาย

ครั้งนี้เราเลือกเดินทางด้วยรถไฟ เพื่อซึมซับ เก็บบรรยากาศระหว่างทางเป็นการเดินทางที่ไม่เร่งรีบ สบายๆ

สถานีหัวลำโพงรถไฟค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากสถานีหัวลำโพงประมาณ 9 โมงครึ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบๆ 2 ชั่วโมง แม้ว่าเราจะเสียเวลาในการเดินทางไปค่อนข้างเยอะ

แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ การได้นั่งมองสิ่งรอบๆ ตัวผ่านไปอย่างช้าๆ การนั่งมองผ่านหน้าต่างรถไฟ ก็เหมือนกับการดูโฆษณาที่เปลี่ยนภาพไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง หยุดคิด และทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาในชีวิตได้อย่างละเอียดลออมากยิ่งขึ้น

ประวัติพระราชวังบางปะอิน

เมื่อมาถึงสถานีบางปะอิน เราก็เรียกมอไซค์รับจ้างพาไปส่งที่ “ พระราชวังบางปะอิน ” ซึ่งกว่าจะถึงก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้ว จึงขอแวะเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าพระราชวังก่อนเข้าไปเที่ยวชม
พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในสมัยของพระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบนเกาะบ้านเลน ในลำน้ำเจ้าพระยา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2175 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะ เป็นที่สำหรับเสด็จประพาส แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า

“พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์” ซึ่งเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา และคงรกร้างทรุดโทรมไปแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา

พระราชวังบางปะอิน พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์
พระราชวังบางปะอินได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับ มีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและมีพลับพลาริมน้ำ เป็นต้น
ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังแห่งนี้อยู่เสมอ ด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะกลางน้ำเงียบสงบ ร่มรื่น และเคยเป็นที่ประทับประพาสของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาก่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน และพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ เป็นครั้งคราว

ความงามภายใน พระราชวังบางปะอิน

ภายในพระราชวังบางปะอิน ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ที่มีความสวยงาม และน่าสนใจ อาทิ

1. สภาคารราชประยูร เป็นตึกสองชั้นริมน้ำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2422 สำหรับเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายหน้า และข้าราชบริพาร

พระราชวังบางปะอิน

2. พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางสระน้ำ สร้างในแบบปราสาทจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จำลองมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์” ตามพระที่นั่งองค์แรก ซึ่งพระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ณ พระราชวังแห่งนี้

ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ในฉลองพระองค์เต็มยศพลทหารบก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

พระราชวังบางปะอิน

3. พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เมื่อแรกสร้างเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นชั้นเดียว ใช้เป็นที่ประทับ และมีท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการ
ภายในห้องโถงรับรอง และห้องทรงพระสำราญ ประดับภาพเขียนสีน้ำมัน ภาพพระราชพงศาวดารประกอบโคลงบรรยายภาพอันงดงามทรงคุณค่า เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย และฉากต่างๆ จากวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้โปรดเกล้าฯ ให้วาดภาพเหล่านี้ขึ้น และพระที่นั่งองค์นี้ยังใช้เป็นที่ประทับเมื่อมีการเสด็จแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

จากเขตพระราชฐานชั้นนอก เรากำลังจะเข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในด้วยสะพานที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีฉากคล้ายบานเกล็ดกั้นกลางตลอดแนวสะพาน เพื่อแบ่งเป็นทางเดินของฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ซึ่งฝ่ายในสามารถมองลอดออกมาโดยตัวเองไม่ถูกแลเห็น สะพานนี้เชื่อมจากพระที่นั่งวโรภาษพิมานกับประตูเทวราชครรไล ซึ่งเป็นประตูทางเข้าเขตพระราชฐานชั้นใน เป็นมุมที่ใครๆ ต่างแวะถ่ายรูปกันไม่น้อยเลยทีเดียว

พระราชวังบางปะอิน

bangpain-06

4. พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เป็นพระที่นั่งเรือนไม้สองชั้นแบบชาเลต์ของสวิต คือมีเฉลียงทั้งชั้นบน และชั้นล่าง ทาสีเขียวอ่อนและเขียวแก่สลับกันทั้งองค์พระที่นั่ง
ภายในตกแต่งแบบยุโรป ด้วยเครื่องเรือนแบบฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เป็นชุดเดียวเข้ากันหมดทั้งพระที่นั่งอย่างงดงาม เป็นที่ประทับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานมากที่สุด

bangpain-07

5. พระที่นั่งเวหาศจำรูญ เป็นพระที่นั่งสองชั้นสร้างในแบบศิลปะจีนอย่างดงาม โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในไทยสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในปี 2432 ภายในห้องกลางชั้นบนของพระที่นั่ง เป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งเก๋ง 3 องค์ติดต่อกัน ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายต่างๆ ลงรักปิดทองงามอร่าม ช่องตะวันตกประดิษฐานพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย

ช่องกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และช่องตะวันออกประดิษฐานพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลสังเวยพระป้ายในวันตรุษจีนทุกปี

พระราชวังบางปะอิน

6. หอวิฑูรทัศนา เป็นหอสูงยอดมน ตั้งอยู่กลางเกาะในพระราชอุทยาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2424 เพื่อใช้เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศ และดูดาว

bangpain-09 bangpain-10

และนี่ก็คือศิลปะและความงดงามของ “ พระราชวังบางปะอิน ” ซึ่งนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของประเทศที่ตกทอดมาให้ลูกหลานอย่างเราได้สัมผัส

============================================
ติดตามเรื่องราวท่องเที่ยวต่างๆได้ที่

Facebook : เพจไปเที่ยวกัน ( www.facebook.com/gothaitogether )
Line@ ID : @paiteawkan ( http://line.me/ti/p/{e580f7f617d4f42ba32687998c02d9da80d4aeeb2e0232d61486889e85ac679f}40paiteawkan )
Instagram : @gothaitogether ( https://www.instagram.com/gothaitogether )
Twitter : @paiteawkan ( https://twitter.com/paiteawkan/ )

============================================

ผู้เขียน

  • แอดมินครูบอย เพจไปเที่ยวกัน Gothaitogether

    ผู้ร่วมก่อตั้งเพจท่องเที่ยวที่ชื่อ เพจ ไปเที่ยวกัน Gothaitogether ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน ชื่อจริง สมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ แรงบันดาลใจที่ทำเพจนี้ขึ้นมาเกิดจาก ความต้องการที่จะแชร์แหล่งท่องเที่ยวลงบนเฟสส่วนตัวของตัวเอง แต่คิดว่าการแชร์แบบนั้น จำกัดเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่เป็นเฟรนด์กัน จึงก่อตั้งเพจท่องเที่ยว โดยใช้ชือว่า เพจ ไปเที่ยวกัน Gothaitogether ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นอกจากงานเพจท่องเที่ยวแล้ว งานหลักอีกอย่างของ แอดมิน ครูบอย คือ ที่ปรึกษา และ วิทยากรอิสระด้านการค้าการตลาดออนไลน์ ที่เริ่มงานด้านออนไลน์ มาตั้งแต่ปี 2000 นอกจากนี้ ยังทำเพจความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่ชื่อ KruboyDigital.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *