รักษ์สร้างสุข EP2 : BCG สู่การเป็นนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทย

รักษ์สร้างสุข EP2 : BCG

วันนี้เราจะมาเปิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจบนความยั่งยืนของรัฐบาล โดยการนำรูปแบบ BCG มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยจะสร้างความยั่งยืนยังไง…..มาติดตามกันเลย

 

.
🌱#รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 🌱

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ที่…

#รักษ์สร้างสุข #Raksrangsuk
#BCG #BCGModel #PTT #ปตท #พลังงานสะอาด
#BioEconomy #CircularEconomy #GreenEconomy #ESG
#ความยั่งยืน #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *