รักษ์สร้างสุข EP4 : ปตท. กับการขับเคลื่อน BCG

รักษ์สร้างสุข EP4 : ปตท. กับการขับเคลื่อน BCG 1

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองในการดำเนินธุรกิจต่างๆ บนโลก และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน

วันนี้เราจะไปหาคําตอบกันใน ‘รักษ์สร้างสุข ” ในการดำเนินธุรกิจผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางแบบเชิงรุก เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
.
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ที่…

#รักษ์สร้างสุข #Raksrangsuk
#BCG #BCGModel #PTT #ปตท #พลังงานสะอาด
#BioEconomy #CircularEconomy #GreenEconomy #ESG
#ความยั่งยืน #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *