รักษ์สร้างสุข EP6 : ขยะจะไม่ไร้ค่า อีกต่อไป

รักษ์สร้างสุข EP6 : ขยะไม่ไร้ค่า

ขยะที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ลดกระบวนการผลิต ใส่ใจโลกมากขึ้นให้ “ขยะไม่ไร้ค่า อีกต่อไป” แปลงกายวัสดุเหลือใช้สู่เวทีแฟชั่นดีไซด์เนอร์ กับนักออกแบบดีไซเนอร์รุ่นใหม่ คุณฐากร ถาวรโชติวงศ์ จาก TAKORN TEXTILE STUDIO และเป็นอาจารย์จากภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ใน 8 Designer ที่เข้าร่วมออกแบบโครงการ More (Waste is More )
.
โดยนำเสนอการออกแบบการนำฝุ่นผ้า ของเหลือในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นำมาสร้างสรรค์สู่ผลงานโคมไฟจากฝุ่นผ้า  การนำเสนอวัสดุทางเลือกจากการนำของเหลือให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทน โดยแปลงร่าง Material จากวัสดุที่คนมองข้าม นำมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยผลักดันให้เรื่องแฟชั่นมีความยั่งยืน
.
เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน ใน รักษ์สร้างสุข

.
#รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ รักษ์สร้างสุข ได้ที่…

.
#รักษ์สร้างสุข  #Raksrangsuk
#BCG  #BCGModel  #PTT  #ปตท   #พลังงานสะอาด
#BioEconomy  #CircularEconomy #GreenEconomy
#ความยั่งยืน   #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ #ขยะจะไม่ไร้ค่าอีกต่อไป

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *