สกลนคร : ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ เส้นทาง ๑๐ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนส่วนกลางจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และเว็บไซต์ พร้อมพาเดินทางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร

ในโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ เส้นทาง ๑๐ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม”

 
ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร เมือง ๓ ธรรม  ซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนมีเอกลักษณ์และประวัติความเป็นมาน่าสนใจ โดยมี นายไพจิตร  กุลตั้งวัฒนา  และนางอุไร ขวัญเจริญศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและร่วมเดินทางไปกับคณะสื่อมวลชนตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รูปอัลบั้มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ เส้นทาง ๑๐ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

(กดที่รูปเพื่อขยาย)


เส้นทางตามรอยธรรม เมืองแห่งธรรมะ

sakonnakorn- 02 เดินทางไป วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อสักการะสักการะพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาของชาวสกลนครและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  แล้วเดินทางไปเยี่ยมชมอุโบสถพอเพียง ทื่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม อ.โคกศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นอุโบสถดินแห่งแรกของประเทศไทย โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การก่อสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

และอีกสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร  เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต สถานที่เก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารหลวงปู่มั่น พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง  รวมถึงเยี่ยมชมกุฎิหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจดีย์จันทสารเจติยานุสรณ์ (พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยส์) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดป่าสุทธาวาส ด้วย

เส้นทางเยือนแหล่งวัฒนธรรม

คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายในจังหวัดสกลนคร ได้แก่  ชุมชนหมู่บ้านคาทอลิกท่าแร่  ตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นที่ตั้งของอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ที่มีความสวยงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  อาคารโบราณท่าแร่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชุมชนท่าแร่มีความโดดเด่น อาคารบ้านเรือนโบราณที่สร้างมาเป็นร้อยปีนี้ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมกับเวียดนาม ฝีมือการก่อสร้างและการก่ออิฐฉาบปูน จากภูมิปัญญาช่างที่ไม่ค่อยได้พบเห็นที่ไหน

sakonnakorn- 23

sakonnakorn- 24

ชุมชนภูไทบ้านโนนหอม ชมวัฒนธรรมการแสดงและวิถีชีวิตชนเผ่าภูไท หรือผู้ไท 1 ใน 6 ชาติพันธุ์อันหลากหลายของสกลนคร พร้อมร่วมวงพาแลง(รับประทานอาหารเย็น) แบบภูไทพื้นถิ่น และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามวิถีชาวภูไท   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมา มรดกทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร ที่มีการนำเสนอในรูปแบบสื่อผสมผสานมัลติมีเดีย

พิพิธภัณฑ์ไทโส้ อ.กุสุมาลย์ ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทโส้ในอดีตเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิตชาวไทโส้แก่ผู้สนใจ

และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มุ่งส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่ กับงานเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นเซรามิก ผ้าทอพื้นเมือง และสินค้าของฝากของที่ระลึกที่น่าสนใจอื่นๆ

เส้นทางธรรมชาติ

เยี่ยมชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแหล่งรวบรวมและจัดแสดงบัวหลากหลายสายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ  จากนั้นเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูพาน ชมอนุสรณ์สถานเสรีไทยภูพาน สกลนคร เพื่อระลึกถึง นายเตียง ศิริขันธ์ ผู้นำขบวนการเสรีไทยสายสกลนคร พร้อมชมถ้ำเสรีไทยซึ่งเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ระหว่างเส้นทางจะผ่านโค้งปิ้งงู ถนนสายที่คดเคี้ยวและมีทิวทัศน์สวยที่สุดสายหนึ่งในประเทศไทย

และนอกจากนั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ยังได้นำตัวอย่าง ๑๐ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิ  ผ้าย้อมคราม   น้ำหมากเม่า ข้าวฮางงอก มาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชิมและชมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้พาคณะสื่อมวลชนไปชิมอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนคร อาทิ

และที่ขาดไม่ได้คือ ลิ้มรสเนื้อโคขุนโพนยางคำ เนื้อที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศในความอร่อย นุ่มลิ้น ที่ร้านฟาร์มฮัก ซึ่งไม่ทำให้ผู้มาเยือนผิดหวังทั้งรสชาติและบรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

เว็บไซต์ gothaitogether.com ใช้คุกกี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น