สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน)

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) 3

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน)
เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยที่หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กับประเทศลาวที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) 4
สะพานใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 1,723 ล้านบาท มีระยะเวลาการก่อสร้างรวม 900 วัน แล้วเสร็จในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีความยาวรวม 1,423 เมตร มีความกว้าง 13 เมตร และมีการช่องจราจร 2 ช่อง และไม่มีทางรถไฟ และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015

ในปัจจุบัน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) ไม่อนุญาตให้จอดถ่ายรูปที่สะพานได้แล้ว ถ่ายได้แต่เพียงมุมจากใต้สะพาน บริเวณที่กลับรถ ที่มองถ่ายได้สวยงาม สะพานนั้นมีความยาวรวม 780 เมตร มีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้างสะพาน 13 เมตร และมีการช่องจราจร 2 ช่อง และไม่มีทางรถไฟ

ซึ่งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มี6แห่ง ดังนี้

1. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)
2. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
3. สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน)
4. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
5. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)
6. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง)

ข้อมูลจาก : wiki / doh.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.

เว็บไซต์ gothaitogether.com ใช้คุกกี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น