งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 16 ราชบุรี

งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน

กลับมาอีกครั้ง “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๖”
“คืนความยิ่งใหญ่ …มรดกไทยไปมรดกโลก”
๑๓-๑๔  เมษายน ๒๕๖๖ นี้ จังหวัดราชบุรี

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี อำเภอโพธาราม และ วัดขนอน ร่วมจัดงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๖” กลับอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมพันธมิตรทางวัฒนธรรม ๔ ภาค ชมการแสดง หนังใหญ่ไฟกะลา โขนติดตัวหนัง ตอนที่ชื่อว่า “จองถนน ข้ามสมุทร และเกษียณสมุทร”

งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน

เต็มอิ่มกับการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมและการสาธิต งานศิลปะช่างสิบหมู่ เดินชมตลาดริมน้ำแม่กลองด่านขนอน ฯลฯ  จัดขึ้นสงกรานต์ ๑๓-๑๔ เมษายนนี้ ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  เจ้าอาวาสวัดขนอน

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวถึง การจัดงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ว่า

ตลอดเวลา ๓ ปี หลังจากสถานการณ์ โควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้งานด้านศิลปะวัฒนธรรมต้องชะลอตัวลง และเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ นับเป็นโอกาสอันดีที่ในปีนี้  จังหวัดราชบุรี โดยอำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี วัดขนอน และวัฒนธรรมจังหวัด  ได้ร่วมจัด “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่ ๑๖” พร้อมด้วยการแสดงประเพณีวัฒนธรรม ๔ ภาค และกิจกรรม การสาธิต ภายใต้คอนเซปต์

 

“คืนความยิ่งใหญ่…มรดกไทยไปมรดกโลก” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดขนอน   อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานฯ ได้ตระหนัก และมีแนวคิดในการอนุรักษ์งานแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย โดยเปิดเวที “งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน” มาแสดงร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เช่น

  • การแสดงหนังใหญ่ไฟกะลา การแสดงเป็นโขนติดตัวหนังในตอนที่ชื่อว่า “จองถนน ข้ามสมุทร และเกษียณสมุทร” ขับเคลื่อนตามเนื้อเรื่องด้วยบทพากย์  บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ผสมผสานระหว่างหนังใหญ่และโขน (ศิษย์บัณฑิตพัฒนศิลป์) ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์
  • และยังมีการการแสดงนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจ หลุยส์)
  • การแสดงโนราห์ หนังตะลุง และดิเกร์ฮูลู ของอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ทายาทของครูหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี ๒๕๔๙
  • การแสดงกฤษฎิ์ทีม  (กฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ)  ศิลปินผู้สืบสานภูมิปัญญาไทยวน-ล้านนา การแสดงศิลปะร่วมสมัยจัดแสดงในรูปแบบโบราณ  ละครหุ่นคนแม่เพทาย (กลุ่มเยาวชน)
  • เป็นต้น

“ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การสาธิต งานศิลปะช่างสิบหมู่ กิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และวัฒนธรรมไทยหลากหลายแขนงแวดล้อมด้วยบรรยากาศของวิถีไทยแบบชุมชนพื้นถิ่น นอกจากนี้ยังมี “ตลาดด่านขนอน” จำลองเก็บรักษาวิถีชีวิตชุมชนด่านขนอน เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน บริเวณริมน้ำแม่กลอง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช รัชกาลที่ ๙ จัดแสดงภาพ และเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสจังหวัดราชบุรีในหลายๆช่วงเวลา กราบสักการะและขอพร “พระครูศรัทธาสุนทร หรือหลวงปู่กล่อม” ในสมัยรัชกาลที่ ๓  ท่านได้ร่วมกับครูอั๋ง ผู้ซึ่งมีความชำนาญด้านการเขียน การสลัก สร้างตัวหนังใหญ่ขึ้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของคณะหนังใหญ่วัดขนอน ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ณ หมู่เรือนไทยหลังใหญ่ มีการจัดแสดงตัวหนังใหญ่ ซึ่งเป็นงานฝีมือชั้นยอดของช่างในยุคโบราณ งานศิลปะ  อันทรงคุณค่าและงดงาม”

 

พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  กล่าวอีกว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นบัญชี “หนังใหญ่” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีนโยบายที่จะผลักดัน “หนังใหญ่” ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก ประกอบกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง “หนังใหญ่และความเป็นไปได้ในการขอขึ้นทะเบียนในบัญชีการปกป้องคุ้มครองอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด (The best practice ) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยมีชุมชนหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ศึกษา ก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้และอนุรักษ์องค์ความรู้หนังใหญ่ และศิลปะพื้นบ้านให้สืบสานต่อไปอย่างยั่งยืน

“เทศกาลหนังใหญ่ฯ ได้ห่างหายจากการจัดงานไปนานถึง 3 ปี การกลับมาในครั้งนี้ เราคาดหวังจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาสนใจหนังใหญ่มากขึ้น รวมทั้งรองรับการขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก หากดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย  จะช่วยตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการผลักดันหนังใหญ่ไปสู่การยกย่องเชิดชูในระดับนานาชาติสู่การเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ ที่จะทำให้คนทั่วโลกรู้จัก และสนใจในวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชน และห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนังใหญ่ในอนาคตต่อไป

สนใจเที่ยวงานฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดขนอน โทร. 085 555 4195  และ 089 459 6732
หรือติดตามได้ที่ Facebook วัดขนอน www.facebook.com/WatKhanonNangYai
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ // ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลฯ/ ฐปณี จันทคัด  086 334 1894

พิกัด วัดขนอนหนังใหญ่ https://goo.gl/maps/xvbfQRH4tNMWmm8u7

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *