เช็คด่วน! ปิดถนนไหนบ้าง ช่วงสันตะปาปาเยือนไทย 20-23 พย. 62

เช็คด่วน! ปิดถนนไหนบ้าง ช่วงสันตะปาปาเยือนไทย 20-23 พย. 62 1

เนื่องด้วย “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” หรือ โป๊ปฟรังซิสระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี  วันที่ 20 – 23 พ.ย.นี้  จะมีการปิดถนนในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนได้ โดยในเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ มีวันและเวลาดังต่อไปนี้

เช็คเส้นทางปิดถนน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เวลา 12.30 – 13.00 น.

 • เส้นทางกองบิน บน.6 ดอนเมือง
 • ทางด่วนโทลล์เวย์ดอนเมือง
 • ทางด่วนดินแดง
 • ทางด่วนพระราม 4
 • ถนนพระราม 4
 • ถนนสาทร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 – 09.00 น.

 • ถนนสาทร แยกประมวล – แยกวิทยุ
 • ถนนพระราม 4 แยกวิทยุ-ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2
 • ทางด่วน/ทางพิเศษ ด่วนพระราม 4/2 -ด่วนยมราช
 • ถนนพิษณุโลก แยกยมราช-แยกพาณิชยการ

เวลา 09.40 – 10.00 น.

 • ถนนพิษณุโลก แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน
 • ถนนราชดำเนิน แยกสวนมิสกวัน – แยกผ่านพิภพ
 • ถนนอัษฎางค์ แยกผ่านพิภพ – สะพานหก

เวลา 10.40 –11.40 น.

 • ถนนอัษฎางค์ สะพานหก – แยกผ่านพิภพ
 • ถนนราชดำเนิน แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน
 • ถนนพิษณุโลก แยกสวนมิสกวัน – ทางขึ้นด่วนยมราช
 • ทางด่วน/ทางพิเศษ ด่วนยมราช – ด่วนพระราม4/2

เวลา 16.30 – 17.00 น.

 • ถนนสาทร แยกประมวล – แยกวิทยุ
 • ถนนพระราม 4 แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2
 • ทางด่วน/ทางพิเศษ ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช
 • ถนนพิษณุโลก แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน
 • ถนนราชดำเนิน แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5

เวลา 17.20 – 17.50 น.

 • ถนนราชดำเนิน แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน
 • ถนนพิษณุโลก แยกสวนมิสกวัน – แยกยมราช
 • ถนนเพชรบุรี แยกยมราช – แยกราชเทวี
 • ถนนพญาไท แยกราชเทวี – แยกปทุมวัน
 • ถนนพระราม 1 แยกปทุมวัน – แยกเจริญผล

เวลา 19.50 – 20.20 น.

 • ถนนจุฬาฯซอย 5
 • ถนนพระราม 1 แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน
 • ถนนพญาไท แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน
 • ถนนพระราม 4 แยกสามย่าน – แยกวิทยุ
 • ถนนสาทร แยกวิทยุ – แยกประมวล

สำหรับเส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ได้แก่

 • ถนนสีลม
 • ถนนราชดำริ
 • ถนนสุขุมวิท
 • ถนนเพลินจิต
 • ถนนเพชรบุรี
 • ถนนราชปรารภ
 • ถนนจตุรทิศ
 • ถนนพระราม 6
 • ถนนศรีอยุธยา
 • ถนนหลานหลวง
 • ถนนจักรวรรดิ
 • ถนนเยาวราช

ปิดการจราจร สันตะปาปาเยือนไทย

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. – 09.45 น.

 • ถนนสาทร แยกประมวล – แยกวิทยุ
 • ถนนพระราม 4 แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2
 • ทางด่วน/ทางพิเศษ ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช
 • ถนนพิษณุโลก แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน
 • ถนนราชดำเนิน แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.
 • ถนนสะพานพระราม 8
 • คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

เวลา 12.30 น. – 13.15 น.

 • ถนนสาทร แยกประมวล – แยกวิทยุ
 • ถนนพระราม 4 แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2
 • ทางด่วน/ทางพิเศษ ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช
 • ถนนพิษณุโลก แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน
 • ถนนราชดำเนิน แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.
 • ถนนสะพานพระราม 8
 • คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

เวลา 15.00 –15.20 น.

 • ถนนสาทร แยกประมวล – แยกวิทยุ
 • ถนนพระราม 4 แยกวิทยุ – แยกสามย่าน
 • ถนนพญาไท แยกสามย่าน – แยกปทุมวัน

เวลา 16.10 – 16.30 น.

 • ถนนพญาไท แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน
 • ถนนพระราม 4 แยกสามย่าน – ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง
 • ทางพิเศษศรีรัช ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง – ด่วนสีลม
 • ถนนสีลม ทางลงด่วนสีลม – แยกบางรัก
 • ถนนเจริญกรุง แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40

ปิดการจราจร สันตะปาปาเยือนไทย

ข้อมูลหมายกำหนดการการเสด็จเยือนฯ

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” หรือ โป๊ปฟรังซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562

สำหรับกำหนดการสำคัญระหว่างการเสด็จเยือนครั้งนี้ ได้แก่

การเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ พิธีมิสซาฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีคริสต์ศาสนิกชนที่ลงทะเบียนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปายังมีกำหนดการสำคัญอื่น ๆ อีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กำหนดการพระสันตะปาปาเยือนไทย

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

12:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น. พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

09:00 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

09:15 น. พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต

ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล “พระสันตะปาปาปราศรัย”

10:00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร “พระสันตะปาปาปฏิสันถาร”

11:15 น. เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล “พระสันตะปาปาประทานโอวาท”

12:00 น. ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

10:00 น. พบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:00 น. พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:50 น. พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “พระสันตะปาปาปราศรัย”

17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ


 

ที่มา:

ข้อมูลการจราจรซ  Facebook page ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น.

รูปสันตะปาปา : https://www.flickr.com/photos/136682034@N03/26019923711/in/photostream/

 

ผู้เขียน

 • แอดมินครูบอย เพจไปเที่ยวกัน Gothaitogether

  ผู้ร่วมก่อตั้งเพจท่องเที่ยวที่ชื่อ เพจ ไปเที่ยวกัน Gothaitogether ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน ชื่อจริง สมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ แรงบันดาลใจที่ทำเพจนี้ขึ้นมาเกิดจาก ความต้องการที่จะแชร์แหล่งท่องเที่ยวลงบนเฟสส่วนตัวของตัวเอง แต่คิดว่าการแชร์แบบนั้น จำกัดเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่เป็นเฟรนด์กัน จึงก่อตั้งเพจท่องเที่ยว โดยใช้ชือว่า เพจ ไปเที่ยวกัน Gothaitogether ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นอกจากงานเพจท่องเที่ยวแล้ว งานหลักอีกอย่างของ แอดมิน ครูบอย คือ ที่ปรึกษา และ วิทยากรอิสระด้านการค้าการตลาดออนไลน์ ที่เริ่มงานด้านออนไลน์ มาตั้งแต่ปี 2000 นอกจากนี้ ยังทำเพจความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่ชื่อ KruboyDigital.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *