เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก

เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก 11

เพจ Gothaitogether ^ _ ^ ไปเที่ยวกัน ชวนไปเดิน
ทอดน่อง… ท่องทัศนา ศาสนสถาน (บ้าน-วัด-วัง) สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธา ย่านกลางบางกอก หรือ กรุงเทพมหานครเรานั่นเอง

ทริปนี้จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคกลาง, ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร

พาเดินเที่ยวท่อง ล่องไปในอดีต กับกูรูด้านศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

tat-bangkok-trip-37
« of 37 »

เดินเที่ยวชมความเป็นไทยย้อนอดีต ถึงที่มาที่ไปของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ทำความรู้จักพุทธศิลป์หลากหลายรูปลักษณ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เยี่ยมชมยลเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ชมสถาปัตยกรรมร่องรอยวังเก่าและอาคารเก่า ย่านสามแพร่ง

ไปดูอารามหลวงประดับกระเบื้องเบญจรงค์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

และร่วมกันจัดดอกไม้พุทธบูชาอบแห้งจากประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก 12

บริเวณด้านหน้าสุทัศนเทพวรา รามราชวรมหาวิหาร และเสาชิงช้า ที่สวยงาม

ทอดน่อง… ท่องทัศนา ศาสนสถาน (บ้าน-วัด-วัง) สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธา ย่านกลางบางกอก

เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก 13

ป้ายบริเวณทางเข้า ด้าน พระระเบียงวิหารหลวง สุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิห าร

ทอดน่อง… ท่องทัศนา ศาสนสถาน (บ้าน-วัด-วัง) สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธา ย่านกลางบางกอก

เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก 14

วัดสุทัศนเทพวราราม [สุ-ทัด-เทบ-พะ-วะ-รา-ราม] หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งขอ งประเทศไทย และถือเป็นวัดประจำรัชกาลขอ งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระ นครชั้นใน

เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก 15

กล่าวเปิดงานให้การต้อนรับ โดย นางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เที่ยวบ้านวัด-วัง สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธาย่านกลางบางกอก 16

เก็บภาพหมู่ร่วมกัน

อาจารย์ จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

พาเดินเที่ยวท่อง ล่องไปในอดีต กับกูรูด้านศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา

ทอดน่อง… ท่องทัศนา ศาสนสถาน (บ้าน-วัด-วัง) สืบสานมรดกศิลป์แห่งศรัทธา ย่านกลางบางกอก

งานนี้ ได้รับทั้งความรู้จาก กูรูท่องเที่ยว ได้ทั้งความเพลิดเพลิน

ไว้ เว็บไซต์ ไปเที่ยวกัน gothaitogether.com จะพาไปเที่ยวไหนติดตามกันโพสท์ถัดไปนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *