เสด็จพ่อ ร.5 ไปศรีลังกา เมืองกอลล์ วัดศรีปรมนันทะ และวัดคงคาราม

เสด็จพ่อ ร.5 ไปศรีลังกา เมืองกอลล์ วัดศรีปรมนันทะ และวัดคงคาราม 1

เมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เรือพระที่นั่งมหาจักรีซึ่งเป็นเรือพระนั่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้น ได้หยุดแวะที่เมืองกอลล์

พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการวัดในเมืองกอลล์ 2 แห่ง ได้แก่ วัดศรีปรมนันทะ โดยการเสด็จฯ เยือนวัดนี้ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของพระ Bulathgama Maha Nayaka Thero

เจ้าอาวาสในขณะนั้น ซึ่งทางวัดได้มีการสร้างธรรมศาลาจุฬาลงกรณ์เพื่อเป็นสิ่งระลึกถึงการเสด็จฯ ในครั้งนั้น โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ธรรมศาลาดัง กล่าวด้วย

เมืองกอลล์ วัดศรีปรมนันทะ และวัดคงคาราม
เมืองกอลล์ วัดศรีปรมนันทะ และวัดคงคาราม

ปัจจุบัน ทางวัดได้ใช้ธรรมศาลาจุฬาลงกรณ์ สำหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ของวัด รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะสำหรับเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย์ด้วย

นอกจากนี้ภายในธรรมศาลามีแท่นหินจารึกพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีคำจารึกว่าได้เสด็จฯ ไปทรงสร้างธรรมศาลาแห่งนี้ไว้เมื่อ พ.ศ. 2440

ทางวัดยังได้เก็บรักษาต้นฉบับพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2394  ที่ได้ทรงมีถึงพระ Sri Sumanatissa Nayaka Thero เจ้าอาวาสของวัดในขณะนั้น

นอกจากจะเสด็จฯ เยือนวัดศรีปรมนันทะ ท่านยังได้เสด็จฯ ไปยังวัดคงคาราม (Gangarama Purana Viharaya ) ปัจจุบันที่วัดคงคารามมีเสาศิลาจุฬาลงกรณ์ประดิษฐานอยู่ เพื่อเป็นสิ่งระลึกถึงการเสด็จของพระองค์ในครั้งนั้นด้วย

หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จฯ ต่อไปยังป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) ซึ่งอยู่ริมทะเล ก่อนที่จะเสด็จฯ กลับไปยังเรือพระที่นั่งมหาจักรี เพื่อเสด็จฯ ต่อไปยังกรุงโคลัมโบ

วันที่ 11 – 17 กันยายาน 2558 ชวนคนไทยได้ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ไปศรีลังกา ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย  หนึ่งในโปรแกรมการเดินทาง ไปพักที่เมืองกอลล์ ซึ่งอยู่ริมมหาสมุทร บรรยากาศสวยงาม และได้ย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โทร 02 6852255, 02 620 2398 ธรรมดีทัวร์
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
เหลือประมาณ 10 ที่นั่งเท่านั้นครับ ^^

 

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *