เปิดตัว E-Book “เสน่ห์ชุมชน ยลวัฒนธรรม วิถีถิ่น”

เปิดตัว E-Book “เสน่ห์ชุมชน ยลวัฒนธรรม วิถีถิ่น” 1
เปิดตัว E-Book “เสน่ห์ชุมชน ยลวัฒนธรรม วิถีถิ่น” 2 ไม่อยากอ่านเอง กดปุ่มฟังบทความ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผนึกพันธมิตร เปิดตัว E-Book “เสน่ห์ชุมชน ยลวัฒนธรรม วิถีถิ่น” ชวนสัมผัสชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับพันธมิตร 4 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ณัฐสุรงค์ จำกัด , มีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ , Blogtech Academy  และทราเวล เรดิโอ จัดทำ E-Book ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทย ภายใต้ชื่อ “เสน่ห์ชุมชน ยลวัฒนธรรม วิถีถิ่น” เพราะพวกเขามีดีทั้งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหาร สินค้า บริการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ การสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายและเริ่มมีการเปิดประเทศ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ชอปปิงสินค้า และบริการต่างๆ จากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทย

E-Book เล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวชุมชนวัฒนธรรมทั่วไทยจำนวน 32 ชุมชน ดังนี้

ภาคเหนือ

ได้แก่ บ้านท่าขันทอง เชียงราย , บ้านผาฮี้ เชียงราย , บ้านแม่แอบ เชียงราย , บ้านหนองบัว น่าน , บ้านละอูบ แม่ฮ่องสอน , ชุมชนท่ามะโอ ลำปาง ,ชุมชนเมืองปาน ลำปาง , ชุมชนลับแล อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้แก่ บ้านนาวี กาฬสินธุ์ , บ้านดอนนางหงส์ท่า นครพนม ,  บ้านท่าเรือ นครพนม , บ้านนาถ่อน นครพนม , บ้านหนองจันทร์ นครพนม , บ้านสนวนนอก บุรีรัมย์ , บ้านฟ้าหยาด ยโสธร ,บ้านนาป่าหนาด เลย , บ้านแสงภา เลย , บ้านท่าแร่ สกลนคร , บ้านตากลาง สุรินทร์

ภาคกลาง

ได้แก่ ชุมชนสังขละบุรี กาญจนบุรี , ชุมชนคลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร , ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร , ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร , ชุมชนเก่าริมน้ำเพชร เพชรบุรี , ชุมชนหนองปรง เพชรบุรี

ภาคตะวันออก

ได้แก่ ชุมชนหนองปรือ ชลบุรี , บ้านช้างทูน ตราด ภาคใต้ ได้แก่ บ้านเกาะจำ กระบี่ , บ้านเกาะยาว นราธิวาส , ชุมชนตะกั่วป่า พังงา , บ้านเกาะสิเหร่ ภูเก็ต , ชุมชนเมืองเก่า ภูเก็ต

ตัวอย่างของ 10 ชุมชนในหนังสือ

ได้แก่

1.บ้านแม่แอบ เชียงราย

แม่แอบ เชียงราย

บ้านกลางดอย รอยยิ้มแห่งวัฒนธรรม หมู่บ้านที่รวมกลุ่มชนของ 5 ชาติพันธุ์ อันได้แก่ ไทยใหญ่ ลัวะ อาข่า ลาหู่ และชาวจีนยูนนาน มีการผสมผสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้วิถีจะต่างกัน แต่กลุ่มชนเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

2.ชุมชนลับแล อุตรดิตถ์

ชุมชนลับแล อุตรดิตถ์

สืบทอดวัฒนธรรมทอผ้า สู่ซิ่นตีนจกที่โดดเด่น มีวัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น ดินแดนภูเขากินได้ อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีทุเรียนหลง-หลิน ลับแล ที่ขึ้นชื่อ

3.บ้านสนวนนอก บุรีรัมย์

บ้านสนวนนอก บุรีรัมย์

ชมรำตร๊ด-แซนโฎนตา แวะชมผ้าหางกระรอก ชุมชนที่มีต้นทุนเป็นมรดกทางปัญญา และใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมาผสมผสานในการดำรงชีพ

4.บ้านตากลาง สุรินทร์

บ้านตากลาง สุรินทร์

ผูกพันคนและช้าง ผ่านเรื่องราวชาวกูย สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนและช้างที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น

5.ชุมชนหนองปรือ ชลบุรี

ชุมชนหนองปรือ ชลบุรี

วิถีแห่งโขน เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในเรื่องของการแสดงโขนโบราณ การวาดหน้าและปิดทองบนมงกุฎของหนุมาน วิถีไทยในถนนสายวัฒนธรรม

6.ชุมชนบ้านช้างทูน ตราด

ชุมชนบ้านช้างทูน ตราด

นิเวศเคียงคู่วัฒนธรรม วิถีชาวชอง สัมผัสชุมชนกับวิถีถิ่นและวัฒนธรรมในรูปแบบการพึ่งพาธรรมชาติหรือนิเวศพิพิธภัณฑ์

7. ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร

ชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร

ชุมชนจีนดั้งเดิม ที่บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมจีนตลอด 300 ปีที่ผ่านมา ชุมชนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมอาคารจากอดีตสู่ปัจจุบัน

8. ชุมชนหนองปรง เพชรบุรี

ชุมชนหนองปรง เพชรบุรี

ไทยทรงดำกับเรื่องราวอันยาวนาน ไทยทรงดำ หรือไทดำ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน และสมัยรัชกาลที่ 1 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนองปรง ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีชองชาวไทยทรงดำไว้เป็นอย่างดี

9.ชุมชนตะกั่วป่า พังงา

ชุมชนตะกั่วป่า พังงา

เมืองเก่าที่มีชีวิต ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เมืองเล็กๆ แต่กลับมีเสน่ห์ชวนค้นหา ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมย้อนยุค

10. ชุมชนเมืองเก่า ภูเก็ต

ชุมชนเมืองเก่า ภูเก็ต

สัมผัสวิถีบาบ๋า ย่าหยา-ตึกเก่าชิโนโปรตุกีส หากอยากชมเมืองเก่าแบบชิโนโปรตุกีส ต้องไปที่ภูเก็ตโอลด์ทาวน์ กับประวัติศาสตร์และความรุ่งเรือง จากเหมืองแร่สู่เมืองท่องเที่ยว

นักเขียนในหนังสือคือ

สาธิตา โสรัสสะ อุปนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย , รองประธานคลัสเตอร์ท่องเที่ยว สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย , ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ,ประชาสัมพันธ์สมาคมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอเชีย , บล็อกเกอร์ Travelista นักเดินทาง ซึ่งมีผลงานเขียนพ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวมาแล้ว 32 เล่ม โดยเล่มนี้คือผลงานเล่มที่ 33

ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสความน่ารักและมีเสน่ห์ไปกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทยไปด้วยกัน

#เสน่ห์ชุมชนยลวัฒนธรรมวิถีถิ่น #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #100ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผู้เขียน

  • แอดมินครูบอย เพจไปเที่ยวกัน Gothaitogether

    ผู้ร่วมก่อตั้งเพจท่องเที่ยวที่ชื่อ เพจ ไปเที่ยวกัน Gothaitogether ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 8 แสนคน ชื่อจริง สมเกียรติ ลิลิตประพันธ์ แรงบันดาลใจที่ทำเพจนี้ขึ้นมาเกิดจาก ความต้องการที่จะแชร์แหล่งท่องเที่ยวลงบนเฟสส่วนตัวของตัวเอง แต่คิดว่าการแชร์แบบนั้น จำกัดเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่เป็นเฟรนด์กัน จึงก่อตั้งเพจท่องเที่ยว โดยใช้ชือว่า เพจ ไปเที่ยวกัน Gothaitogether ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นอกจากงานเพจท่องเที่ยวแล้ว งานหลักอีกอย่างของ แอดมิน ครูบอย คือ ที่ปรึกษา และ วิทยากรอิสระด้านการค้าการตลาดออนไลน์ ที่เริ่มงานด้านออนไลน์ มาตั้งแต่ปี 2000 นอกจากนี้ ยังทำเพจความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และเว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่ชื่อ KruboyDigital.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก