ทำไมธุรกิจมวยไทยในจังหวัด ภูเก็ต จึงได้รับความนิยม

ธุรกิจ มวยไทยในภูเก็ต

รู้หรือไม่ว่า ? ทำไมธุรกิจมวยไทยในจังหวัดภูเก็ต จึงได้รับความนิยม ด้วย มวยไทย ในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้แก่ ฝั่งยุโรป ( USA, Australia France ,Germany , Swedich , Russia , Denmark ) ฝั่งเอเชีย ( Japan , China ) เป็นต้น

ด้วยเหตุผล

มวยไทยในภูเก็ต

1.ภาพยนตร์

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนหนึ่งมีปัจจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ที่นำเสนอศิลปะการต่อสู้ เช่น มวยไทย ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก ที่ถูกฉายในปีพ.ศ 2546 โดยเนื้อเรื่องนำเสนอเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้มวยไทยหรือ “ มวยโบราณ” จะเรียกอีกชื่อ มวยคาดเชือก ได้รับกระแสนิยมกับชาวต่างชาติด้วยการนำเสนอความสนุกสนานความดุดันและสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมการต่อสู้ ของไทยเข้าไปด้วย

2.ชื่อเสียงของนักมวย

ปัจจุบันมวยไทยเป็น Soft Power ของประเทศ และเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรามากขึ้นและเป็น Iconic ที่สำคัญให้กับประเทศไทยด้วย อย่างเช่นบัวขาว บัญชาเมฆ เป็นนักมวยที่ได้รับความชื่นชอบจากชาวต่างชาติและต้องการเรียนมวยไทย

3.การศึกษาศิลปะด้านกีฬา

โดยชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามาในไทยเพื่อเข้ามาศึกษาศิลปะด้านการกีฬาโดยเฉพาะซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจศิลปะการต่อสู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากการศึกษารายงานและบทสัมภาษณ์ทำให้เข้าใจได้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสนใจศิลปะด้านกีฬาโดยเฉพาะ

4.เดินทางท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากที่สุดโดยนักท่องเที่ยวประเภทนี้ชอบการท่องเที่ยวเชิงสถานที่ชอบแปลกใหม่ในการทำกิจกรรม และมวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว หากเข้าได้มาในประเทศไทยต้องสัมผัสประสบการณ์สักครั้ง

5.การศึกษาศิลปะวัฒนธรรม

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยก็เพื่อเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสำรวจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆตามสถานที่ต่างๆและภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ด้วย ความสวยงามของสถานที่เช่น วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) หรือ ชุมชนเมืองเก่าย่านภูเก็ต รวมไปถึง วัดพระนางสร้าง และ บ้านประชา ก็เป็นอีกสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจชื่นชอบ

ความต้องการมวยไทยในภูเก็ต

มวยไทยในภูเก็ต

อ้างอิง :

 

โดย นางสาว รุจิรา ต่ายฝอย
หมายเหตุ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา RD417 Architectural Theories And Concepts3 #are #tds
Cr:Rujira Taifoy

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *