ผ้าไหมยกทอง “จันทร์โสมา” จังหวัดสุรินทร์ ศิลปะการถักทอเส้นไหมสลับซ้อนดิ้นทอง

ผ้าไหมยกทอง "จันทร์โสมา" จังหวัดสุรินทร์ ศิลปะการถักทอเส้นไหมสลับซ้อนดิ้นทอง 1

ผ้าไหมยกทอง “จันทร์โสมา” จังหวัดสุรินทร์ ศิลปะการถักทอเส้นไหมสลับซ้อนดิ้นทอง ผสมผสานลายราชสำนักโบราณอันอ่อนช้อย วิจิตรงดงาม

ทำให้ผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

การทอผ้าไหมยกทองแต่ละผืนนั้น ต้องใช้ตะกอในการทอถึง 1,416 ตะกอ และใช้คนทอในครั้งเดียวกันถึง 4 คน สามารถทอได้เพียงวันละ 4-5 เซนติเมตรเท่านั้น

 

หมู่บ้านกลุ่มทอผ้ายกทองท่าสว่าง อยู่ภายในหมู่บ้านอาคารเรือนไทยอันร่มรื่น เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมและภูมิปัญญาการย้อมสีจากธรรมชาติของชาวสุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของสะสมของท่านอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย แกนนำกลุ่มผ้าทอจันทรโสมา ที่มีจุดเด่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณ

กลุ่มทอผ้ายกทอง จันทรโสมา

ที่ตั้ง : บ้านท่าสว่าง ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *