Tag Archives: รักษ์สร้างสุข

รักษ์สร้างสุข EP10 : ท่องเที่ยวดี ชุมชนมีรอยยิ้ม

วันนี้ ” รักษ์สร้างสุข ” จะพาขึ้นดอยมาสัมผัสชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ กันที่บ้านแม่กลางหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ ด้วยภูมิศาสตร์ของพื้นที่สลับซับซ้อน และวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่ามายาวนาน บ้านแม่กลางหลวง จึงเป็นพื้นที่ทำนาตามแนวเขาโดยอาศัยน้ำบริสุทธิ์จากน้ำตกที่ไหลลงมาหล่อเลี้ยงนาข้าวจึงเกิดเป็นนาข้าวบันไดแห่งแม่กลางหลวง และวันนี้ต้องพาทุกท่านไปลองข้าวกล้องดอย ให้ได้อย่างแน่นอนค่ะ โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ได้เข้ามา สร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยว ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองไว้ ซึ่งวิถีแบบนี้หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP9 : พัฒนาสินค้าชุมชนสร้างมาตรฐาน

“รักษ์สร้างสุข” ได้พาทุกคน มาเที่ยว มาแอ่วเหนือแบบยั่งยืนกันนะเจ้า วันนี้เรามาอยู่กันที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนแห่งนี้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของ กลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP7 : นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มได้อย่างไร

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มเป็นโครงการของกลุ่ม ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้น สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม วันนี้รายการรักษ์สร้างสุขพาทุกคนมารู้จักกันที่ วิสาหกิจชุมชนตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี โดยที่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ เขามีคอนเซ็ปต์ว่า “มาแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง แค่คอนเซ็ปต์ก็รู้สึกถึงความยั่งยืนแล้ว... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP6 : ขยะจะไม่ไร้ค่า อีกต่อไป

ขยะที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ลดกระบวนการผลิต ใส่ใจโลกมากขึ้นให้ “ขยะไม่ไร้ค่า อีกต่อไป” แปลงกายวัสดุเหลือใช้สู่เวทีแฟชั่นดีไซด์เนอร์ กับนักออกแบบดีไซเนอร์รุ่นใหม่ คุณฐากร ถาวรโชติวงศ์ จาก TAKORN TEXTILE STUDIO และเป็นอาจารย์จากภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP5 : Waste is MORE จาก ปตท. พัฒนาศักยภาพขยะเป็นวัสดุทดแทนที่มีคุณค่า

จากวัสดุเหลือทิ้งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น พัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ สู่สินค้าภายใต้โครงการ MORE สร้างอนาคต “ขยะ” ให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่า ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมของโลก กับการต่อยอดไม่รู้จบในความคิดแนวสร้างสรรค์ . มาทำความรู้จักกันมากขึ้นกับ โครงการ MORE Waste... [..กดอ่านต่อ..]

1 Comments

รักษ์สร้างสุข EP4 : ปตท. กับการขับเคลื่อน BCG

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองในการดำเนินธุรกิจต่างๆ บนโลก และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน วันนี้เราจะไปหาคําตอบกันใน ‘รักษ์สร้างสุข ” ในการดำเนินธุรกิจผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางแบบเชิงรุก เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน #รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP3 : ESG-BCG เชื่อมโยงกันอย่างไรกับความยั่งยืน

ในปัจจุบันธุรกิจมีความเสี่ยงจากความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ฝุ่นพิษ มลภาวะจากขยะรวมถึง ผลกระทบจากปัญหาสังคม หลังวิกฤตโลก กับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้นเป็นจํานวนมาก ความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและปัญหาสิทธิมนษุยชน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก วันนี้รักษ์สร้างสุข... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP2 : BCG สู่การเป็นนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศไทย

วันนี้เราจะมาเปิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจบนความยั่งยืนของรัฐบาล โดยการนำรูปแบบ BCG มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยจะสร้างความยั่งยืนยังไง…..มาติดตามกันเลย   . 🌱#รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 🌱 ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ... [..กดอ่านต่อ..]

ทำน้อยได้มาก ด้วย BCG Model

BCG Model หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้าง จะสร้างความยั่งยืนได้หรือไม่ มาหาคำตอบกันในโพสต์นี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่หลากหลายทั้งทางชีวภาพ และทางวัฒนธรรม ที่พร้อมมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาตามยุทธ์ศาสตร์ของโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนตามนโยบาย BCG Economy Model โมเดลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทย ... [..กดอ่านต่อ..]