Tag Archives: ESG

รักษ์สร้างสุข EP6 : ขยะจะไม่ไร้ค่า อีกต่อไป

ขยะที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ลดกระบวนการผลิต ใส่ใจโลกมากขึ้นให้ “ขยะไม่ไร้ค่า อีกต่อไป” แปลงกายวัสดุเหลือใช้สู่เวทีแฟชั่นดีไซด์เนอร์ กับนักออกแบบดีไซเนอร์รุ่นใหม่ คุณฐากร ถาวรโชติวงศ์ จาก TAKORN TEXTILE STUDIO และเป็นอาจารย์จากภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย... [..กดอ่านต่อ..]

รักษ์สร้างสุข EP5 : Waste is MORE จาก ปตท. พัฒนาศักยภาพขยะเป็นวัสดุทดแทนที่มีคุณค่า

จากวัสดุเหลือทิ้งที่เคยถูกมองว่าไร้ค่า นำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น พัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ สู่สินค้าภายใต้โครงการ MORE สร้างอนาคต “ขยะ” ให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนที่มีคุณค่า ช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อมของโลก กับการต่อยอดไม่รู้จบในความคิดแนวสร้างสรรค์ . มาทำความรู้จักกันมากขึ้นกับ โครงการ MORE Waste... [..กดอ่านต่อ..]

1 Comments

รักษ์สร้างสุข EP4 : ปตท. กับการขับเคลื่อน BCG

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองในการดำเนินธุรกิจต่างๆ บนโลก และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่ไม่ยั่งยืน วันนี้เราจะไปหาคําตอบกันใน ‘รักษ์สร้างสุข ” ในการดำเนินธุรกิจผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางแบบเชิงรุก เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน #รักษ์สร้างสุข BCG Economy Model โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มคุณภาพชีวิต... [..กดอ่านต่อ..]