พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ (ภาพพาโนรามา) ความงามกลางสระน้ำ

” พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ “(ภาพพาโนรามา) ตั้งอยู่ในพระราชวังบางปะอิน อยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระที่นั่งนี้ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อฉลองการที่พระราชเทวีประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระนารายณ์ราชกุมาร

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ บางปะอิน
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ บางปะอิน

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทโดยจำลองมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมรูปหล่อสำริดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าพระองค์จริงในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบกเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งองค์นี้จนถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล: wikipedia

แอดมินครูบอย เพจไปเที่ยวกัน

https://www.gothaitogether.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *