เที่ยวบุรีรัมย์ กินกุ้งจ่อม


กุ้งจ่อม บุรีรัมย์ ของร้านกุ้งจ่อมแม่คิม ถนนสุนทรเทพ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เจ้านี้ขายดีจริงจังมากๆ

nut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *